Gezocht: Turks- sprekende Thuisbegeleider (Wekelijks: 16-24 uur) in Haarlem en…Gezocht: Turks- sprekende Thuisbegeleider (Wekelijks: 16-24 uur) in Haarlem en…

24 februari, 2018

Geen categorie

Gezocht: Turks- sprekende Thuisbegeleider (Wekelijks: 16-24 uur) in Haarlem en omstreken
Kern van de functie:
Het verrichten van werkzaamheden bij cliënten thuis gericht op het structureren van het dagelijks leven en het vergroten/behouden van de zelfredzaamheid.

Taken:
Begeleiden van cliënten in de thuissituatie
– bepaalt op grond van de indicatie, volgens een vast stappenplan het doel, de werkwijze en de voortgang van de begeleiding in overleg met de cliënt en stelt het begeleidingsplan op;
– observeert en begeleidt de cliënt bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leefpatroon zodat deze zelf de regie in het dagelijks leven kan oppakken;
– coacht de cliënt bij het verrichten van huishoudelijke taken zoals bij de verzorging van de woning, kleding, voeding, boodschappen en huisdieren;
– begeleidt de cliënt bij het plannen en beheren van de middelen die voor het huishouden ter beschikking staan;
– begeleidt opvoeders bij de opvang, verzorging en begeleiding van kinderen;
– signaleert wijzigingen in de cliëntsituatie en rapporteert deze aan de teamleider en aan andere betrokken zorgverleners. Past zo nodig in overleg met betrokkenen het begeleidingsplan aan;
– neemt deel aan cliëntbesprekingen.
Samenwerken met andere hulpverleners
– brengt samen met hulpverleners van andere organisaties de problemen in kaart;
– voert overleg met andere hulpverleners zoals met medewerkers vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin over de te realiseren hulpverlening en mogelijke bijstelling van het begeleidingsplan;
– fungeert indien nodig als intermediair tussen cliënt, de eigen organisatie en andere hulpverleners.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
– Minimaal een diploma kwalificatieniveau 4 (bijvoorbeeld Thuisbegeleiding, SPW niveau 4, Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener of Verzorgende aangevuld met GV/ Thuisbegeleiding), alsmede kennis van de sociale kaart;
– de werkzaamheden worden in de thuissituatie van de cliënt zelfstandig verricht op basis van de afgegeven indicatie waarbij zelf inhoud wordt gegeven aan de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de begeleidingsdoelen. Terugval (telefonisch) is mogelijk op de teamleider;
– eisen worden gesteld aan tact, overtuigingskracht, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en het bewaren van de eigen houding bij het onderhouden van contacten met cliënten en hun verwanten. Stimuleren en het kunnen overbruggen van tegenstellingen zijn vereist bij begeleidende werkzaamheden;
– eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het voor cliënten en hun verwanten begrijpelijk overbrengen van informatie. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het op basis van de indicatie, maken van het begeleidingsplan en het schrijven van korte rapportages;
– oplettendheid is vereist bij het observeren van cliënten, het beoordelen van de cliëntsituatie en het signaleren van veranderingen hierbinnen;
– geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het realiseren van de zelfregie van de cliënt. Aan gevoel voor systematiek, ordelijkheid en hygiëne worden eisen gesteld bij het uitvoeren van begeleidende, huishoudelijke en (beperkte) verzorgende werkzaamheden. Integriteit is vereist bij het omgaan met vertrouwelijke cliëntgegevens. Aan voorkomen en gedrag worden eisen gesteld bij het onderhouden van contacten met cliënten en hun verwanten en andere hulpverleners.

Wij bieden:
Je maakt deel uit van een jonge en dynamische onderneming die volop in beweging is en dus kansen biedt om je eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen. Het basissalaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring conform CAO VVT (FWG 40 CAO VVT).

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar Ezgi Yuksel
e.yuksel@ilariazorg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *